Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

Via onze website en via LinkedIn laten wij regelmatig van ons horen met krachtige updates die interessant voor u kunnen zijn.

Google Analytics – een update vanuit GDPR/AVG perspectief (juli 2022)

Gebruikt uw bedrijf Google Analytics, dan betekent dit dat met behulp van analytische cookies persoonsgegevens van uw websitebezoekers worden verzameld. Google Analytics wordt gebruikt om statistieken over een website te verzamelen om de ervaring van de website bezoeker te verbeteren. Tal van nationale en internationale bedrijven maken momenteel nog gebruik van deze tool. In onze  Blog - Update Google Analytics kunt u lezen wat de nieuwste ontwikkelingen  vanuit een GDPR/AVG perspectief voor uw organisatie betekenen.

Aanpassingen in de “Wet Huis voor klokkenluiders” als gevolg van de EU Klokkenluidersrichtlijn
Klokkenluiders en hun positie staan de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling, zowel op nationaal als op internationaal niveau. 
Op Europees niveau is er in 2019 een Europese Richtlijn (2019/1937) gepubliceerd inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Deze richtlijn bevat de minimumnormen voor bescherming van personen die optreden als klokkenluider. Implementatie van deze richtlijn in Nederland zal -naar verwachting- nog in 2022 gebeuren via de Wet bescherming klokkenluiders (voorheen: Wet Huis voor Klokkenluiders). In onze blog - bescherming klokkenluiders kunt u lezen wat dit voor uw organisatie betekent.

Betalingstermijnen verkort!
Per 1 juli 2022 gaat Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wijzigen waarmee de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen wordt verkort. Met deze wetswijziging wordt de 60 dagen termijn die is opgenomen in art. 6:119a lid 6 BW vervangen door een 30 dagen termijn. Als gevolg hiervan moeten betalingstermijnen in bepaalde handelsovereenkomsten worden aangepast. In onze Blog - betalingstermijnen kunt u lezen in welke gevallen een 60 dagen termijn niet meer mag en wat de eventuele gevolgen zijn van het niet goed regelen van de betalingstermijn.

Bekijk LinkedIn profiel