Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Kantoorinformatie

Algemene voorwaarden
Wij hanteren algemene voorwaarden. Zie hier.

Derdengelden
Wij ontvangen geen gelden van derden en hebben geen derdengeldenrekening.

Uw gegevens beveiligd
Wij maken gebruik van Cloud Computing, waarbij de opslag en verwerking van de data en software op afstand in het datacenter van de Cloud provider als een dienst wordt benaderd met behulp van internet. Voor de elektronische dossiers en facturatieafhandeling aan cliënten wordt gebruik gemaakt van de software as a service diensten van Advocaat Centraal.

De providers zijn gerenommeerde bedrijven en beschikken over de nodige ervaring op dit gebied. Zij voldoen aan de geldende eisen op het gebied van informatiebeveiliging en dragen er zorg voor dat wij binnen deze beveiliging van het systeem kunnen werken.

  Doordat wij al zeer geruime tijd actief zijn in het juridische werkveld beschikt Hermans Peters Law over een groot netwerk, dat wij -indien nodig- graag voor u inzetten.

  In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten zijn de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ingrid Hermans: 1. Algemene praktijk, Burgerlijk recht, 2. Verzekeringsrecht (pensioen)
  • Inger Peters: 1. Algemene praktijk, Burgerlijk recht

  Op grond van deze registratie zijn wij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

  Hermans Peters Law heeft een kantoorklachtenregeling.  

  Geschillencommissie Advocatuur Logo